Månedlig arkiver: oktober 2011

Klimanytte og økonomimodeller for biogass presentert i Sandefjord

Prosjektet ”Modell for klimagassregnskap og verdikjedeøkonomi for biogass fra avfall og gjødsel” er nå helt i sluttfasen. Fredag den 23. september 2011 ble resultater fra prosjektet presentert på et referansegruppemøte på Sandefjord Motell. Ole Jørgen Hanssen fra Østfoldforskning var en av foredragsholderne.

Les mer…

Freelance PHP Developer