Månedlig arkiver: februar 2014

Innføre kildesortering av matavfall?

Biogass Østfold 2015 har utarbeidet en veileder for kommuner som vurderer å innføre kildesortering av matavfall fra husholdningene.

I veilederen kan kommunene finne grunnlagsinformasjon om hvorfor starte med innsamling, og hvordan planlegge innsamlingen av matavfall fra husholdninger. Det er 8 Østfoldkommuner som ikke har innført kildesorteringsordning for matavfall for sine innbyggere, og i disse kommunene bor 71 % av østfoldingene.

Du finner veilederen her:  Innføring av kildesortering for matavfall fra husholdningene – En veileder for kommunene

Freelance PHP Developer