Månedlig arkiver: mars 2014

Biogass Østfold 2015 går over i en ny fase i 2014

Prosjektet Biogass Østfold 2015 startet i september 2010. Per Even Vidnes ble engasjert som prosjektleder for perioden fram til årsskiftet 2013/2014. Han takker hermed for det gode samarbeidet med et stort antall nettverksdeltakere, politikere og andre aktører i inn- og utland. Nå overtar Østfold fylkeskommune ved Hilde Brandsrud stafettpinnen. Hun arbeider for tiden (mars -14) med utformingen av mål og strategier for fylkets biogassatsing videre. Hun er seksjonssjef for Klima, vann og landbruk, og kan nås her på e-posthilbra (at) ostfoldfk.no.

Nye rapporter fra Biogass Østfold 2015

Av interesse for bønder og biogassanlegg som vurderer å tegne avtaler om levering av husdyrgjødsel og biogjødsel/biorest, har vi laget et notat med vedlegg som kan være av interesse, se notatet her.

Det finnes i dag 5 biogassanlegg ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold. Disse bruker gassenergien til varme og/eller elektrisitet for internt formål. Ett av anleggene oppgraderer biogassen til drivstoffkvalitet. Biogass Østfold har tatt utgangspunkt i de 9 største avløpsrenseanleggene og gjort en forstudie på mulighetene for økt produksjon av biogass, og oppgradering til drivstoffkvalitet. Rapporten kan leses her.

Freelance PHP Developer