Klimanytte og økonomimodeller for biogass presentert i Sandefjord

Prosjektet ”Modell for klimagassregnskap og verdikjedeøkonomi for biogass fra avfall og gjødsel” er nå helt i sluttfasen. Fredag den 23. september 2011 ble resultater fra prosjektet presentert på et referansegruppemøte på Sandefjord Motell. Ole Jørgen Hanssen fra Østfoldforskning var en av foredragsholderne.

Les mer her

 

Comments are closed.

Freelance PHP Developer