Halvdagsseminar om klima, avfall og biogass i Sarpsborg

Den 9. feb. 2012 var fylkets og kommunenes politikere og administrasjon samlet til seminar i bystyresalen, Sarpsborg rådhus. Temaet var klima og energi, og hvilke muligheter biogass laget av våtorganisk avfall kan gi innen lokal transport og næringsutvikling.

Varaordfører Linda Engsmyr ønsket velkommen og foredragsholdere fra bl.a. Østfoldforskning, Avfall Norge, FREVAR og Ruter (Oslo) ga solide innlegg om teorien bak, og praktiske erfaringer fra produksjon og bruk av biogass til drivstoff i biler.

Det var stor oppslutning med ca 70 deltakere, hvor over halvparten var folkevalgte fra alle partier. Noe som forhåpentlig kan bidra til at de fremtidige vedtak om klima- og energisaker i kommunene får et godt fundament.

Foredrag, program og deltakerliste kan nå leses, klikk på lenkene nedenfor:

Deltakere_Sarp_120209v3,  1_Program_Sarp_120209,  2_Politisk forankring_Sarp_120209,  3_Begrepene bio- klima-_Sarp_120209,  4_Kommunenes avfall_Sarp_120209,  5_Fredrikstad prod av biogass_Sarp_120209,  6_Oslo bruk av biodrivstoff_Sarp_120209,  7 Biogassanl Vestfold_Sarp_120209,  8_Landbrukets rolle_Sarp_120209, og  9 Suksesskriterier_Sarp_120209

 

Comments are closed.

Freelance PHP Developer