Nå har klimameldingen kommet!

Regjeringen la onsdag 25. april 2012 fram sin klimamelding som det har vært knyttet store forventninger til. Vi i Biogass Østfold 2015 ser med spesiell interesse at den legger opp til en mer klimavennlig transportsektor. Regjeringen vil også bidra til å utvikle biogass i Norge, blant annet gårdsbaserte biogassanlegg og store anlegg for sambehandling av husdyrgjødsel og avfall. Dette ser ut til å være i samsvar med vår strategi, som er å utnytte ressursene i fylkets matavfall og husdyrgjødsel til å produsere biogass bl.a. til erstatning av fossilt drivstoff i kjøretøyer. Samtidig vil bioresten fra gassproduksjonen kunne erstatte mineralgjødsel på fylkets landbruksarealer. Her ligger både klimabidrag og kretsløpstankegang. Les pressemeldingen fra Statsministerens kontor.

Les hva Avfall Norge skriver om meldingen.

Fra pressekonferansen om klimameldingen, 25. april 2012. Foto: SMK

Comments are closed.

Freelance PHP Developer