Biogasskonferansen for Østfold 2013

Konferansen fant sted 23.05.2013 ved Hafslund konferansesenter, Sarpsborg. 

Det deltok ca 80 deltakere og foredragsholdere på konferansen som hadde et bredt program. Målet med konferansen var å gi et bedre beslutningsgrunnlag for den videre biogass-satsing i Østfold. 

Konferansedeltakere1

Nye biogasskjøretøy

Utenfor inngangen sto en ny og fersk biogassbuss nylig ankommet fra fabrikken i Polen. Ved siden av sto en av FREVAR KFs mange biogassdrevne varebiler.

Representantene fra Østfold fylkeskommune, Siv Jacobsen og Olav I. Moe, hadde et foredrag med tittelen “Østfold fylke går foran”. De redegjorde for det politiske valget av biogassbusser, som var et bevisst løft for klima, lokalmiljø og helse.

Politisk rådgiver i Miljøverndepartementet, Audun Garberg, fortalte om status for arbeidet med en ny biogass-strategi. Siden saken nå er til behandling i flere departement, var han ikke i stand til å gi forsamlingen noen konklusjoner eller lovnader.

Et panel debatterte til slutt spørsmålet “Hvordan bør biogass-satsingen i fylket styrkes?” Det var enighet om at fylkets store våtorganiske ressurser i gjødsel og matavfall burde gå til biogassproduksjon. Anleggene må bygges store nok til å kunne drives profesjonelt og industrielt, men mindre gårdsanlegg kan også være aktuelle i visse tilfeller. Endelig var det enighet om at myndighetene må legge forutsigbare rammebetingelser for biogassproduksjon, distribusjon og bruk, ellers vil det neppe bli noen virkelig fart på biogassutbyggingen i Østfold.

Programmet og foredragene kan hentes ut nedenfor:

Program for Biogasskonferansen 2013 (8)

 01.Klimapolitikk og biogass. Audun Garberg

02.Østfold går foran. Siv Jacobsen og Olav Moe

03.Hvordan involv. landbruket. Martha Mjølnerød 

04.Satsing i Eidsberg komm. Maren H. Holsen

05.Biogassprod avløpsrenseanl.. Johnny Sundby

06.Et gårdsanl. Opplæring. Knut Huseby

07.Status Vesar. Ivar Sørby

08.Klimanytte og verdikjede. Hanne Lerche Raadal

09.Mulighetsanalyse Indre Ø. Ivar Sørby

10.Avfallsbransjen. Henrik Lystad

11.Forskning. Odd Jarle Skjelhaugen

Se deltakerlisten her: Deltakerlst Biogasskonferanse for Østfold 23_pev_130531

Comments are closed.

Freelance PHP Developer