Nye rapporter fra Biogass Østfold 2015

Av interesse for bønder og biogassanlegg som vurderer å tegne avtaler om levering av husdyrgjødsel og biogjødsel/biorest, har vi laget et notat med vedlegg som kan være av interesse, se notatet her.

Det finnes i dag 5 biogassanlegg ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold. Disse bruker gassenergien til varme og/eller elektrisitet for internt formål. Ett av anleggene oppgraderer biogassen til drivstoffkvalitet. Biogass Østfold har tatt utgangspunkt i de 9 største avløpsrenseanleggene og gjort en forstudie på mulighetene for økt produksjon av biogass, og oppgradering til drivstoffkvalitet. Rapporten kan leses her.

Comments are closed.

Freelance PHP Developer