Biogass Østfold 2015 går over i en ny fase i 2014

Prosjektet Biogass Østfold 2015 startet i september 2010. Per Even Vidnes ble engasjert som prosjektleder for perioden fram til årsskiftet 2013/2014. Han takker hermed for det gode samarbeidet med et stort antall nettverksdeltakere, politikere og andre aktører i inn- og utland. Nå overtar Østfold fylkeskommune ved Hilde Brandsrud stafettpinnen. Hun arbeider for tiden (mars -14) med utformingen av mål og strategier for fylkets biogassatsing videre. Hun er seksjonssjef for Klima, vann og landbruk, og kan nås her på e-posthilbra (at) ostfoldfk.no.

Comments are closed.

Freelance PHP Developer