Slakteriavfall

Slakteriavfall har en energirik sammensetning med et stort biogasspotensiale, enda større enn våtorganisk avfall fra husholdninger. Det store biogasspotensialet i slakteriavfall gjør det til et attraktivt delsubstrat å få inn i et biogassanlegg. Forbehandling er ofte nødvendig for å sikre at avfallets form er tilpasset for biogassreaktoren med pumper etc.. Forsortering og hygienisering av avfallet kan være aktuelt.

Aktører

Nortura er et sameie bestående av 17500 bønder, og produserer blant annet kjøtt under merkevarene Gilde og Prior. Nortura har meir enn 1150 årsverk i Østfold. Bare i Nortura Rakkestad er det ca 12.000 tonn avfall som kan brukes i biogassproduksjon. Potensialet her er stort.

Nortura har 4 produksjonssteder i Østfold:

  • Norilia BA har sine hudlager i Fredrikstad.
  • Nortura Rakkestad slakter kylling, kalkun og and, skjærer kylling og and og driver eggpakking.
  • Nortura Hærland ligger i Eidsberg kommune. De foredler det aller meste av kylling og kalkun merket Prior. Bedriften sysselsatte mer enn 400 årsverk og bearbeidet ca 30 000 000 kg råvare i 2010 (noe usikkert hvor mye biogassanvendbart avfall det her genereres, data er under innsamling).
  • Nortura Sarpsborg slakter og skjærer gris, og er Norturas og Norges største påleggsfabrikk (data på avfallsmengde er under innsamling).

Comments are closed.

Freelance PHP Developer