Forbehandling, hygienisering

Forbehandling av våtorganisk avfall og slakteriavfall er nødvendig før det kan sendes til biogassproduksjon. Dette er for å skille ut fremmedlegemer og å gjøre massen mer homogen og finfordelt. Hygienisering er behandling av substratet for å fjerne eventuell smitte.Forbehandling foregår som regel ved at det tilsettes vann og massen kvernes. Avfall som ikke er våtorganisk, som plast og metall, skilles ut og sendes til annen avfallsbehandling. Ved hygienisering varmes substratet opp til en viss temperatur for å unngå smitte.

Aktører

Det er per i dag ingen forbehandligsanlegg i Østfold for organisk avfall frå husholdninger og næringsmiddelindustri. FREVAR skal motta matavfall-substrat fra MEG i Vestfold.

Et forbehandlingsanlegg må vurderes i forbindelse med opprettelsen av et biogassanlegg i fylket. Alternativet er å transportere avfallet ut, og så kjøpe ferdig substrat tilbake fra forbehandlingsanlegg i nærliggende fylker.

Comments are closed.

Freelance PHP Developer