Slam fra kloakkrenseanlegg

Slam fra kloakkrenseanlegg har et bra biogasspotensiale, men det er begrensninger i hva bioresten kan brukes til på grunn av visse forurensningskomponenter.
Slam fra kloakkrenseanlegg er en viktig ressurs for produksjon av biogass. Det er et fysisk homogent materiale med innhold av organisk materiale og gjødselstoffer, men kan inneholde små forurensninger som ikke må spres ukontrollert. Siden forskriften setter andre begrensninger i bruken av biorest fra slam enn fra våtorganisk avfall fra husholdninger, gjødsel o.a., bør slam behandles i en helt separate biogasslinje. Biorest fra biogassanlegg for kloakkslam bør etterbehandles ved f.eks. kompostering, til produksjon av jordforbedringsmiddel.

Aktører

Det er 24 kloakkrenseanlegg i Østfold, se her for oversikt. Bodal renseanlegg i Rakkestad behandler kloakkslam anaerobt, og produserer ca 85.000 Nm3 gass i året. FREVAR i Fredrikstad produserer biogass av slam (og noe matavfall), og har en produksjon på ca 1,72 mill Nm3 (Tall fra 2010). Også Mysen renseanlegg i Eidsberg behandler slammet anaerobt.

Comments are closed.

Freelance PHP Developer