Oppgraderingsanlegg – biogass > 95% metan

For å kunne utnytte biogassen til drivstoff for kjøretøyer (busser, lastebiler, taxi) må den renses og oppgraderes til >95% metan.Rensing og oppgradering av biogassen til drivstoffkvalitet for kjøretøy krever et eget oppgraderingsanlegg. Slike anlegg har allerede vært på markedet i mange år, og gjennomgår en stadig utvikling til bedre og mer effektiv teknologi. Den er fortsatt kostbar, og krever derfor store, industrielle anlegg for å oppnå lønnsomhet. Komprimering og landtransport av biogass til sentrale oppgraderingsanlegg vil trolig kunne gi mulighet også for mindre biogassanlegg til å få laget drivstoffkvalitet av sin gassproduksjon.

Aktører

Fredrikstad Biogass AS er eid av Borg Buss og FREVAR, og foredler og  leverer  biogass til busser, renovasjonsbiler og andre driftsbiler i Fredrikstad. I 2009 ble det levert 273.000 Nm3 gass til kjøretøy (trolig noe mer i 2011).

Det kommer mer informasjon om oppgraderingsanelegget senere

Comments are closed.

Freelance PHP Developer