Erstatning for andre drivstoff – buss, lastebil, taxi, renovasjonsbil

Oppgradert biogass kan distribueres til flere, strategisk plasserte gassfyllestasjoner i fylket, enten via rørledning eller komprimert i spesialcontainere på lastebil.For å sikre at det til enhver tid er nok kjøretøygass til alle som har valgt å satse på biogassmotor, kan det være nødvendig å ha avtaler om levering av naturgass i reserve. Da kan all produsert biogass bli utnyttet, selv om produksjonen ikke er nøyaktig lik etterspørselen til enhver tid. De som satser på gassdrevne kjøretøy vil da bidra til at all biogass som er produsert av avfall erstatter fossilt drivstoff av type diesel og bensin, og derved bidra til spesielt store klima- og miljøgevinster. Bruken av naturgass som reserve gir også visse miljøfordeler sammenlignet med andre fossile drivstoff. Endelig er biogass produsert av avfall bedre enn mange av de alternative biodrivstofftypene.

Aktører

Mange av Borgs busser, FREVARs driftsbiler og Fredrikstads renovasjonsbiler kjører på oppgradert biogass.

Oppgradert gass kan brukes i forbrenningsmotorer på lik linje med bensin og diesel. Teknologien for hybrid drift (miks av gass/bensin eller gass/diesel) er moden og driftssikker. Det er mulig å bygge om eksisterende kjøretøy som kun går på bensin/diesel til også å gå på biogass, se for eksempel biogasstraktor her. Det fins også kjøretøy  på markedet som kun går på biogass. Det er to former for biogass-drivstoff – komprimert (CBG) og flytende (LBG/LNG). Utfordringen i Norge er å få bygget ut infrastruktur, og ha en sikker og jevn gassforsyning. Utviklingen i Østfold går fremover, i juni 2011 ble det åpnet en ny fyllestasjon for biogass i Fredrikstad (Se “Nyheter”).  AGA AS drifter fyllestasjonen, og kjøper biogassen fra Fredrikstad Biogass AS.

Comments are closed.

Freelance PHP Developer