Jordforbedringsmiddel

Bioresten er den massen som gjenstår når biogassen er produsert fra substratet. Avvannet biorest kan viderebehandles til jordforbedringsmiddel, for eksempel til hager og parkanlegg.Bioresten er organisk materiale som det ikke er lov å deponere, og for et biogassanlegg er det viktig å finne den beste måten å håndtere bioresten på. Såkalt tørr biorest oppstår ved en tørr biogassprosess eller ved avvanning av flytende biorest fra en våt prosess. Tørr (eller avvannet) biorest må igjennom en aerob etterbehandling (kompostering), og mye av næringsstoffene vil dermed forsvinne. Fordelen med å avvanne er at bioresten inneholder mindre vann og det er dermed en mindre masse som transporteres ut av biogassanlegget enn hvis bioresten er flytende.

Aktører

Fra slamanleggene blir bioresten kompostert og brukt som jordforbedringsmiddel. På grunn av at det tidvis er uønskede sporstoffer i slam, blir denne komposten brukt til fyllmasse, for eksempel ved anlegging av parker, idrettsanlegg eller veianlegg.

Comments are closed.

Freelance PHP Developer