Våtorganisk avfall, næringsmiddelindustri

Næringsmiddelindustrien, storkjøkken, restauranter og lignende produserer årlig betydelige mengder matavfall som kan benyttes som substrat i et biogassanlegg.

Våtorganisk avfall fra restaurant og storkjøkken har relativt like egenskaper som matavfall fra husholdninger, men kan i mange tilfeller være bedre kildesortert (færre ”fremmedlegemer”). Det kan også inneholde mer fett og ha høyere biogasspotensiale.

Aktører

Hele 4000 jobber i næringsmiddelindustrien i Østfold, dette tilsvarer 8% av arbeidsstokken innen denne næringen i Norge. Av disse er 1600 tilknyttet kjøttproduksjon ( i hovedsak Nortura).  Blant de større aktørene i Østfold finner man blant annet Stabburet og Mills.

Avfall aktuelt for biogassproduksjon kan være feilproduserte varer, overskuddsproduksjon, utgåtte varer etc. Ettersom det er fri konkurranse om næringsavfallet er det utfordrende å registrere hvor mye næringsavfall som produseres i Østfold og hvor det blir behandlet.

Comments are closed.

Freelance PHP Developer