Erstatning for andre drivstoff – industriprosesser, nødaggregat

Mange av Borgs busser, FREVARs driftsbiler og Fredrikstads renovasjonsbiler kjører på oppgradert biogass.Oppgradert gass kan brukes i forbrenningsmotorer på lik linje med bensin og diesel. Teknologien for hybrid drift (miks av gass/bensin eller gass/diesel) er moden og driftssikker. Det er mulig å bygge om eksisterende kjøretøy som kun går på bensin/diesel til også å gå på biogass, se for eksempel biogasstraktor her. Det fins også kjøretøy  på markedet som kun går på biogass. Utfordringen i Norge er å få bygget ut infrastruktur, og ha en sikker og jevn gassforsyning. Utviklingen i Østfold går fremover, i juni 2011 ble det åpnet en ny fyllestasjon for biogass i Fredrikstad. AGA AS drifter fyllestasjonen, og kjøper biogassen fra Fredrikstad Biogass AS.

Aktører

Borregaard Industrier bruker biogass som de selv produserer fra treflis og avløpsslam fra driften. Biogassen brukes til intern varmeproduksjon. Norske Skogs Saugbrugs i Halden utnytter også slam fra papirproduksjon i egen biogassreaktor. Her produseres ca 750.000 Nm3 årlig, og gassen brukes i en multikjel for intern oppvarming (3-3,5 GWh per år).  Biogassen erstatter i begge tilfellene fyringsolje.

Comments are closed.

Freelance PHP Developer