Prosjektledelse

Styringsgruppen for Biogass Østfold 2015

Navn Stilling
Hilde Brandsrud Leder, Seksjonssjef Østfold fylkeskommune
Tor Jacob Solberg Bonde og medlem av Østfold bondelag
Tyra Risnes Koordinator, Klima Østfold
Børre Johnsen Direktør, Østfold kollektivtrafikk
Anders Fugleneb Seniorrådgiver, Innovasjon Norge
Torbjørn Kristiansen Seniorrådgiver, Fylkesmannens landbr.-avd.
Steinar Vingerhagen Fredrikstad komm. / Gjenvinning Østfold
Ole Jørgen Hanssen Seniorforsker, Østfoldforskning AS
Observatører:  
Olav I. Moe Leder SMK-komiteen, Østfold fylkeskomm.
Joakim Sveli Rådgiver, Østfold fylkeskommune
     
Per Even Vidnes                 Prosjektleder/sekretær 2010-13    
Freelance PHP Developer