Nettverk kommuner

Nettverksmedlemmer Kommuner

Fornavn Etternavn Stilling Institusjon E-postadresse
Kåre Edvardsen Renovasjonsleder Halden kommune e-postkare.edvardsen (at) halden.kommune.no
Knut Fløgstad Senioringeniør miljøvern Fylkesmannen i Østfold e-postknut.flogstad (at) fmos.no
Knut Gedde Fung. virksomhetsleder renovasjon Fredrikstad kommune e-postknge (at) fredrikstad.kommune.no
Anita Isebakke Leder kommunalteknikk Rakkestad kommune e-postanita.isebakke (at) rakkestad.kommune.no
Tor Morten Mandt Daglig leder Indre Østfold Renovasjon IKS e-posttmm (at) iorenovasjon.no
Svein-Erik Svendsen Rådgiver teknisk forvaltning Sarpsborg kommune e-postsvein-erik.svendsen (at) sarpsborg.com
Freddy Tangen Sektorsjef renovasjon MOVAR IKS e-postfreddy (at) movar.no
Per Even Vidnes Prosjektleder Biogass Østfold 2015 Østfoldforskning AS e-postper.even.vidnes (at) ostfoldforskning.no
Freelance PHP Developer