Nettverk Produksjon, distribusjon og bruk av biogass

Dette nettverket består av fagfolk og andre interessenter innen biogassanlegg, oppgraderingsanlegg, distribusjon og bruk av biogassen.

Medlemsliste nettverk “Produksjon, distribusjon og bruk av biogass”, pr. 01.09.2011: 

 

Fornavn Etternavn Stilling Institusjon/postadr.
Audun  Aspelund Forretningsutvikler Lyse Neo AS
Kjetil Bjørlo Energiforvalter Norske Skogindustrier ASA, Saug.
Tor  Frydenberg   NCE Smart Energy Markets
Kjersti  Gardseg   Borregaard Fabrikker
Ole Jørgen Hanssen Seniorforsker Østfoldforskning AS
Fredrik Hellström Direktør FREVAR KF
Rolf Hermansen Rådgivende ingeniør COWI AS
Siv Henriette Jacobsen Medlem i Samferdsels-, nærings- og miljøko. Østfold fylkesting, Ap
Per Johannessen Dir. strategi og utvikling Ragn-Sells AS
Håkon Johnsen Nærings- og klimasjef Østfold fylkeskommune
Børre Johnsen Direktør Østfold kollektivtrafikk
Espen Jordet Miljøingeniør Rakkestad kommune
Hallgeir  Kjeldal Prosjektleder Tel-Tek
Helge Kolstad Nestleder samferdsel, næring og miljøkom. Østfold fylkesting, Ap
Lars Kvamme Markedssjef Skagerak Naturgass AS
Andreas Kvitvang   Norske Skogindustrier ASA, Saug.
Hanne Lerche Raadal Phd-kand., seniorforsker Østfoldforskning AS
Knut Lileng Ass.Direktør Frevar AS
Rudolf  Meissner Fagsjef renovasjon Stavanger Kommune
John Melby Manager new business AGA AS
Olav I. Moe Medlem styringsgruppen for Biog. Østf. Innovasjon Norge
Thor Moen   NCE Smart Energy Markets
Fredrik Myhre Haugerud Driftssjef Vann og avløp FREVAR KF
Marianne Riddervold Kahrs Rådgivende ingeniør COWI AS
Tyra Risnes Seniorrådg. og medl. Styringsgr. Biog. Østf. Fylkesmannens landbruksavdeling
Bjørn  Sandhaug Direktør Borgbuss/Fredrikstad Biogass
Sven-Göran Sjöholm Sales Manager Swedish Biogas International AB
Lars Erik Smith Prosessing. (M.Sc) COWI AS
Joakim Sveli Næringsrådg. og leder styringsgr. Biog. Østf. Østfold fylkeskommune
Ivar Sørby Bonde og rådg. for Biogass Østfold Re Bioconsult, Vestfold
Rolf Øyvind Thune Bonde og medl. Styringsgr. for Biog. Østf. Østfold bondelag
Per Even Vidnes Prosjektleder Biogass Østfold Østfoldforskning AS
Steinar Vingerhagen Næringsrådg. Fredrikstad kommune
Nils Ola Østby   Halden Resirkulering AS

 

Referat fra nettverksmøter:

Referat  fra møte 17. februar 2011

 Referat fra møte 1. september 2011 

Freelance PHP Developer