Nettverk landbruk

Nettverksmedlemmer “landbruk”

Arbeidsgruppen for nettverk landbruk

Fornavn Etternavn Stilling Institusjon/postadr. E-postadresse Telefon Mobil
Per Ove Lindemark Rådgiver korn Statens Landbruks-rådgivning Sør/Øst e-postper.ove.lindemark (at) lr.no 481 63 091
Sverre Saxebøl Rådgiver Fylkesmannens landbruksavd. e-postsverre.saxebol (at) fmos.no 69 24 75 30 415 41 812
Ivar Sørby Bonde og rådg. for Biogass Østfold Re Bioconsult, Vestfold e-posteisoerby (at) online.no 909 14 565
Rolf Øyvind Thune Bonde og medl. Styringsgr. for Biog. Østf. Østfold bondelag e-postrolft (at) hotmail.no 901 16 789

 

Hele medlemslisten for nettverksmedlemmer ”landbruk” pr 20.06.2011

 

Fornavn Etternavn Stilling Institusjon/postadr. E-postadresse Telefon Mobil
Per Harald Agerup Seniorrådgiver Norges bondelag e-postper.harald.agerup (at) bondelaget.no
Per Inge Bjerknes Leder samferdsel-, næring og miljøkomiteen Fylkestinget og Senterpartiet e-postperbje1 (at) ostfoldfk.no 69 11 75 05 909 14 145
Svein Bovim Styreformann i Morsa Grasprodukter BA Morsa Gras e-postsb (at) norgesfor.no /e-posts.bovim (at) online.no 22 40 07 17 975 80 065
Øyvind Brandsrud Bonde Marker e-postobran (at) online.no 69 81 16 20 918 35 088
Tormod Briseid Seniorforsker Bioforsk e-posttormod.briseid (at) bioforsk.no
Peter Eriksson Rådgiver Innovatum Teknikpark, Trollhättan e-postpeter.eriksson (at) innovatum.se
Svend Fosdahl Bonde Fredrikstad e-postsvend.fosdahl (at) c2i.net 906 47 583 928 23 208
Finn Frøshaug Landbruksrådgiver Trøgstad kommune e-postfinn.froshaug (at) trogstad.kommune.no 69 82 44 63 993 74 508
Svein Iver Gjøby Bonde Degernes bondelag e-posts-gjoeby (at) online.no 69 22 43 45 950 48 177
Arne Grønlund Bioforsk e-postarne.gronlund (at) bioforsk.no 482 22 175
Magnus Hauge Bonde og styremedlem Sarpsborg bondelag e-postmagnuh (at) online.no 419 04 628
Arnt Joh. Hermansen Bonde og leder i Råde bondelag Råde bondelag e-postarjh (at) fredrikstad.kommune.no 69 36 13 77 906 47 815
Hans Tøger Holmsen Bonde/Svineprodusent Rakkestad e-postthholmse (at) online.no 69 22 10 06 957 07 570
Knut Huseby Plantefag- og teknikklærer Tomb videregående skole e-postknut (at) tomb.no 69 28 30 00
Espen Jordet Miljøingeniør Rakkestad kommune e-postespen.jordet (at) rakkestad.kommune.no 69 22 55 00
Thor Karstensen Bonde Fredrikstad e-posttkars (at) online.no 69 34 64 37 977 72 527
Tellef Kjellesvig Lærer Kalnes videregående skole e-posttelkje (at) ostfoldfk.no 69 13 60 67 951 24 339
Arthur Knudsen Bonde Leder Rakkestad bondelag e-postart-j (at) online.no 900 59 930
Helge Kolstad Nestleder samferdsel, næring og miljøkom. Østfold fylkesting, Ap e-posthelkol (at) ostfoldfk.no
Freddy Larsen Lærer Kalnes videregående skole e-postfrelar (at) ostfoldfk.no 69 13 60 77
Per Ove Lindemark Rådgiver korn Statens Landbruks-rådgivning Sør/Øst e-postper.ove.lindemark (at) lr.no 481 63 091
Thorbjørn Lund Bonde Rakkestad e-postinfo (at) norskokohoy.no 69 22 44 12 908 33 355
Halvor Lysaker Bonde og leder i Trøgstad bondelag Trøgstad bondelag e-posthalvor (at) lysaker.no 69 89 45 26 480 69 110
Roar Løe e-postr-anlo (at) online.no 69 89 70 40 986 55 257
Asbjørn Melby Entreprenør Melby Maskinstasjon, Rakkestad e-postmelbymaskinstasjon (at) online.no 905 07 070
Per Øivind Mo Bonde og leder i Berg bondelag Berg bondelag e-postpoeivi-m (at) online.no 905 67 685
Olav I. Moe Medlem styringsgruppen for Biog. Østf. Innovasjon Norge e-postolav.ingebjorn.moe (at) innovasjonnorge.no 69 13 91 50 412 15 247
Jon Reidar Mustorp Bonde Lundestad, 1789 Berg i Østfold e-postjonreid (at) online.no 69 17 60 90 958 78 860
Tyra Risnes Seniorrådg. og medl. Styringsgr. Biog. Østf. Fylkesmannens landbruksavdeling e-posttyra.risnes (at) fmos.no 69 24 75 33 976 19 721
Elling Rugli Bonde/Melkeprodusent Rakkestad e-postelling (at) halden.net 69 22 61 82
Sverre Saxebøl Rådgiver Fylkesmannens landbruksavd. e-postsverre.saxebol (at) fmos.no 69 24 75 30 415 41 812
Joakim Sveli Næringsrådg. og leder styringsgr. Biog. Østf. Østfold fylkeskommune e-postjoasve1 (at) ostfoldfk.no
Tor Erik Sørbrøden Bonde Rute 502, 1763 Halden e-postsoerbro (at) online.no 906 78 709
Ivar Sørby Bonde og rådg. for Biogass Østfold Re Bioconsult, Vestfold e-posteisoerby (at) online.no 909 14 565
Lars Jørgen Sørfonn Student, ferievikar UMB/Østfoldforskning AS e-postlarss (at) ostfoldforskning.no 932 57 756
Gustav Thorsø Mohr Bonde og leder i Torsnes bondelag Torsnes bondelag e-postthmohr (at) online.no 69 34 91 34 901 50 342
Rolf Øyvind Thune Bonde og medl. Styringsgr. for Biog. Østf. Østfold bondelag e-postrolft (at) hotmail.no 901 16 789
Jan-Erik Tveten Landbrukssjef Rakkestad kommune e-postjan-erik.tveten (at) rakkestad.kommune.no 69 22 55 00
Svend Arild Uvaag Bonde Eidsberg e-postsauvaag (at) online.no 69 89 60 05 918 71 699
Knut Vastveit Bonde Berg prestegård, 1763 Halden e-postknu-vast (at) online.no 69 18 63 09 900 79 110
Kåre Vatvedtseter Bonde Bollerød, 1796 Kornsjø ? 69 19 00 80 450 10 103
Per Even Vidnes Prosjektleder Biogass Østfold Østfoldforskning AS e-postper.even.vidnes (at) ostfoldforskning.no 970 67 787
Ottar Weel Bonde Fredrikstad e-postottar-w (at) online.no 69 34 91 15
Freelance PHP Developer