Prosesser

 

Nedenfor er delelementene i et biogasskretsløp nærmere beskrevet.

Comments are closed.


 •  

  Biogassanlegg

  Biogassanlegg bygges for å behandle våtorganisk avfall fra husholdninger, industri og landbruk.Ved å benytte en kombinasjon av mekaniske og biologiske prosesser brytes avfallet ned til en energirik biogass og en næringsrik biorest.

  Les mer…

 •  

  Husdyrgjødsel, landbruksavfall

  Husdyrgjødsel og annet organisk landbruksavfall er godt egnet til produksjon av biogass og biogjødsel. Tilsetning av for eksempel våtorganisk avfall fra husholdninger øker biogassproduksjonen vesentlig.

  Les mer…

 •  

  Våtorganisk avfall, husholdinger

  Kildesortert våtorganisk avfall fra husholdninger er godt egnet som substrat i et biogassanlegg. Våtorganisk avfall har relativt høyt biogasspotensiale sammenlignet med for eksempel gjødsel (omtrent 10 ganger så stort).

  Les mer…

 •  

  Våtorganisk avfall, næringsmiddelindustri

  Næringsmiddelindustrien, storkjøkken, restauranter og lignende produserer årlig betydelige mengder matavfall som kan benyttes som substrat i et biogassanlegg.

  Les mer…

Freelance PHP Developer