Lenker

Generelt

AGA AS
AGA AS driver blant annet med transport og salg av biogass. På deres nettsider kan man lese mer om biogass som drivstoff( også teknisk informasjon), og hvor fyllestasjonene i Oslo, Bærum og Fredrikstad ligger (GPS-koordinat).

Forum for Biogass
Denne siden er laget av Norsk Vann og Avfall Norge, og inneholder en ekstensiv liste over aktører innen biogassbransjen, samt en del relevant litteratur.

Om biogass
Kort, innførende tekst om biogass

KLIF
Informasjon om miljøfordeler ved biogass hos Klima- og forurensingsdirektoratet. Også relevante linker til biogass-sider i Tyskland, Danmark og Sverige.

Vestfold energiforum

Biogass i Vestfold 12K
Et samarbeidsprosjekt mellom 12 kommuner i Vestfold, der man nå har utbygging av et biogassanlegg under planlegging.

Avisartikler

Trønderavisa 6.juli ’11: Skogn vil bli størst på biogass
I Trøndelag ønsker man å bygge Norges største biogassanlegg.

 

Støtteordninger

Innovasjon Norge
Finansierer innovasjon, forskning, miljøprosjekter med mer i form av lån og tilskudd. Gir støtte til biogassprosjekter på visse vilkår.

Transnova
Transnova er et prosjekt finansiert av Samferdselsdepartementet for å redusere CO2-utslipp fra transportsektoren. Gir støtte til biogassprosjekter på visse vilkår.

Enova
Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Gir støtte til biogassprosjekter på visse vilkår.

Freelance PHP Developer