Biogassanlegg

Biogassanlegg bygges for å behandle våtorganisk avfall fra husholdninger, industri og landbruk.Ved å benytte en kombinasjon av mekaniske og biologiske prosesser brytes avfallet ned til en energirik biogass og en næringsrik biorest.

Anleggenes størrelse kan variere, men på grunn av komplisert teknologi og drift vil det generelt lønne seg å bygge få, store anlegg fremfor mange små. Dette kan likevel i noen grad påvirkes av plasseringen av anlegget, hvilken tilgang det har til avfallsråstoffer lokalt og hvilken mulighet det har for utnyttelse av både gassenergien og bioresten innen rimelig avstand.

Comments are closed.

Freelance PHP Developer